Námestie SNP 14, Bratislava, SK 811 06
+421 948 171 202, iba prenájom priestorov
Námestie SNP 14, Bratislava, SK 811 06